Pitanja i odgovori

Koja je primjena kontraazimuta?

Primjena kontraazumuta u planinarskoj orijentaciji je mala. To je pojam koji se provlači iz vojne orijentacistike prema kojoj su se nekada obrazovali i planinari. Ipak se u nekim slučajevima javlja i taj pojam, makar ga u opisu takvih situacija nije nužno i koristiti. Za opis je dovoljan i samo pojam azimut.
Na primjer, krećemo se u određenom smjeru (po azimutu) po području gdje nema značajnijih objekata na terenu koji bi pomogli u orijentaciji. Ali između nas i našeg cilja nalazi se neka prepreka, npr. jezerce, pa pravocrtno kretanje po azimutu nije moguće i tu prepreku treba zaobići. Tu je lako skrenuti sa smjera kretanja. Zato se prvo na kompasu postavi željeni azimut, zatim se na polaznoj točci postavi neka oznaka (npr. zabodeni štap), pa se onda u daljnjem kretanju zaobiđe to jezerce. Na drugoj strani jezera pogledom se potraži postavljena oznaka. Ona sada treba biti u smjeru suprotnom od kretanja, odnosno u kontraazimutu. Da bi to bilo treba se kretati se lijevo-desno od približnog smjera putovanja te doći na ono mjesto kada se, pazite, JUŽNI kraj igle kompasa poklopi sa oznakom sjevera kompasa (sjetimo se: razlika azimut – kontraazimut je 180˚, a isto tako razlika smjera sjever-jug je 180˚). Tada se ta oznaka nalazi u kontraazimutu od smjera kretanja. Pri tom kretanju kompas treba držati tako da je uvijek usmjeren prema oznaci. Isto tako se pri tome nikako ne smije okretati prsten kompasa koji je već ranije postavljen na željeni azimut.
Kada se dođe u zadani pravac dalje se kretanje nastavlja u istom zadanom smjeru (po azimutu).
Početak stranice

Koja je svrha orijentiranja karte?

Orijentiranjem karte postiže se to da se vizualno i bez drugih pomagala (kompas) mogu prepoznati objekti u prirodi prema poznatim objektima na karti i, obratno, prema poznatim objektima u prirodi mogu se prepoznati objekti na karti. Drugim riječima, kada se na orijentiranoj karti pogleda neki objekt, podizanjem pogleda u istom smjeru vidjet će se taj objekt i u prirodi.
Početak stranice

Da li je kod određivanja azimuta na karti kartu potrebno orijentirati (usjeveriti ) ?

Kod određivanje smjerova (azimuta) na karti orijentiranje (usjeverivanje) nije potrebno. Bilo kako kartu okrenemo smjerovi i kutevi na karti se ne mijenjaju. Ako određujemo azimut na karti kao numeričku veličinu onda nam vizualno uspoređivanje nije potrebno i samo oduzima vrijeme, a može biti i nespretno u slučaju kiše ili jakog vjetra. Pogotovo nema smisla orijentirati kartu u prostorijama jer iz njih ne vidimo okolni teren.
Kada se azimut određuje na karti igla kompasa ne igra nikakvu ulogu jer se ravnamo prema sjeveru karte (vidi). Za određivanje azimuta na karti isto tako može poslužiti i obični školski kutomjer.
Određivanje azimuta je postupak kojim se određuje kut kao numerička vrijednost koju možemo upotrijebiti za određivanje smjera i prepoznavanje objekata, u prirodi ili na karti. Orijentiranje karte je postupak kojim bez mjerenja moguće prepoznati objekte na karti i/ili u prirodi vizualnim uspoređivanjem.
Početak stranice