Crni vrh iznad Štirovače na Velebitu

Upute panorama